Wstęp.

Polska w XX wieku przeszła burzliwą historię, będąc często pomiędzy młotem a kowadłem dwóch potęg: nazistowskich Niemiec i komunistycznej Rosji. Ta wystawa opowiada o agresywnej polityce rosyjskiej wobec Polski - od chwili wkroczenia wojsk sowieckich w 1939 roku, aż do ich ostatecznego wycofania w 1993 roku.

Znajdziemy tutaj tragiczne opowieści o zdradzie i agresji, kiedy Polska stała się ofiarą tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, łącząc się z walką przeciwko dwóm wrogim potęgom. Relacje o brutalnych deportacjach na Syberię, gdzie setki tysięcy Polaków zmuszono do ciężkiej pracy w obozach katorżniczej pracy, stoją obok opowieści o masakrze w Katyniu, gdzie NKWD wymordowało ponad 22 000 polskich oficerów.

Przez cały okres po II wojnie światowej Polska była pod panowaniem sowieckiej Rosji, zdominowana przez marionetkowy rząd PKWN, podczas gdy prawdziwi przywódcy Polski byli aresztowani, torturowani i mordowani w pokazowych procesach. Wszystko to, by przygnieść ducha narodu, który nieustannie opierał się represjom.

Nie można pominąć mrocznych lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), w których naród zmagał się z głęboką biedą, korupcją. Brutalność i przemoc były narzędziami, za pomocą których komuniści utrzymywali kontrolę nad Polską, zmuszając jednocześnie opinię publiczną całego zachodniego świata do zastanowienia się nad skutkami wojny atomowej, która mogłaby wybuchnąć w regionie.

Mimo tych represji, Polska nie uległa. Opór, reprezentowany przez postać ks. Jerzego Popiełuszki i Solidarność, doprowadził do upadku reżimu komunistycznego i wycofania wojsk rosyjskich. Wreszcie Polska stała się suwerennym państwem, chociaż cień Rosji nadal kładzie się na innych krajach, takich jak Gruzja czy Ukraina.

Zapraszamy do świadectwa walki, wytrwałości i ducha Polski w obliczu przeciwności, którym dziś stawić czoło musi cały cywilizowany świat. Rozwiązanie jest tylko jedno: Soviets go home !

Agresja. Wkroczenie Wojsk Radzieckich do Polski.

W dniu 17 września 1939 roku, nieco ponad dwa tygodnie po tym, jak Hitler rozpoczął II wojnę światową atakiem na Polskę, zdradzieckie wojska radzieckie przekroczyły wschodnie granice Polski. Bez żadnej formalnej deklaracji wojny. Zdrada ta oznaczała realizację tajnych ustaleń Paktu Ribbentrop-Mołotow. Polska stała się areną wojny totalnej prowadzonej przez dwie totalitarne ideologie - nazizm i komunizm.

Deportacje. Przymusowe Wywózki na Syberię.

Okres od 1940 to era brutalnych deportacji, przymusowych wywózek i masowej eksterminacji obywateli polskich przez władze sowieckie. Łagry - obozy katorżniczej pracy, stały się tragicznym symbolem represji i utraty ludzkiej godności. Polskie rodziny były wyrywane z domów, zsyłane w odległe zakątki Syberii i zmuszane do pracy do wyczerpania w nieludzkich warunkach.

Ludobójstwo - Katyń.

Wiosną 1940 roku, NKWD - sowiecka tajna policja - dokonała masowej egzekucji ponad 22 000 polskich oficerów. Była to zaplanowana akcja ludobójstwa, mająca na celu eliminację polskich elit intelektualnych i militarnych. Sylwetka sowieckiego strażnika, strzelającego w tył głowy polskiego jeńca, stała się ponurym symbolem zbrodni katyńskiej.

Poddaństwo. Brak Suwerenności - PKWN

W lipcu 1944 roku, w czasie gdy II wojna światowa jeszcze trwała, sowieci powołali Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego - marionetkowy rząd, który miał pełnić rolę narzędzia sowieckiej dominacji w powojennej Polsce. Zastąpiono autentyczną elitę narodową oraz polskie państwo podziemne, zmuszając Polskę do akceptacji wasalstwa w stosunku do ZSRR.

Bezprawie – Proces 16.

W czerwcu 1945 roku, szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego zostało aresztowanych i deportowanych do Moskwy. Pokazowy proces był z góry przesądzonym aktem bezprawia, mającym na celu skompromitowanie polskiego ruchu oporu i utrwalenie sowieckiej kontroli nad Polską. Był to kolejny etap w eliminacji polskich elit politycznych.

Mordy. Przemoc - Żołnierze Wyklęci

Po zakończeniu II wojny światowej, mimo zainstalowania nowego reżimu komunistycznego w Polsce, wielu członków polskiego ruchu oporu kontynuowało walkę. Ci żołnierze, zwani "Wyklętymi", nie uznali nowej, narzuconej z zewnątrz władzy i stawiali opór represjom. Byli oni bezlitośnie prześladowani przez władze komunistyczne. Ich symbolem stał się wilczy trop, a wilk - symbolem walki, wytrwałości i niezłomności.

Gwałty

W grudniu 1944 roku, kiedy przesunęła się linia frontu, wraz z sowietami zaczęły się pożary, rekwizycje i rabunki, gwałcenie dziewcząt. Gwałty prowadziły do niechcianych ciąż i rozprzestrzenienia chorób wenerycznych. Największa przemoc miała miejsce po zwycięstwie nad Niemcami, kiedy żołnierze sowieccy wracali do domów. Bestialstwo nie znało granic. Gwałtów nie uniknęły dzieci, kobiety ciężarne, czy więźniarki obozów koncentracyjnych.

Bieda.

Okres PRL to czas ciężkich prób dla polskiego społeczeństwa. Występujące na co dzień złodziejstwo, korupcja, reglamentacja i nijakość życia utrudniały normalne funkcjonowanie. To były lata marazmu gospodarczego, braku nadziei na lepsze jutro, a społeczeństwo było pogrążone w stagnacji i apatii.

Groźby - Atomowa zagłada.

Ryszard Kukliński, pułkownik Wojska Polskiego, działał jako agent CIA podczas zimnej wojny. Informacje, które dostarczył na Zachód, ujawniły, między innymi, plany inwazji sowieckiej na kraje NATO, a także katastrofalne skutki dla Polski i całego bloku wschodniego w razie wybuchu konfliktu nuklearnego. Polska miała być niemal zmieciona z powierzchni.

Represje.

Okres PRL był pełen represji: brutalnej pacyfikacji oporu, wszechobecnej cenzury, skrytobójstw politycznych i przymusowej emigracji tych, którzy ośmielili się sprzeciwić systemowi. Represje te były narzędziem utrzymania władzy w rękach reżimu komunistycznego i podtrzymania jego dominacji.

Indoktrynacja. Walka z Kościołem.

Władze PRL prowadziły otwartą walkę z Kościołem Katolickim, symbolem narodowej tożsamości i wartości moralnych. Jednym z najbardziej drastycznych tego wyrazem było morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki dokonane w 1984 r. To wydarzenie do dziś jest symbolem bezwzględności, z jaką system komunistyczny dążył do zniszczenia wiary i tożsamości narodowej.

Przemoc – Stan wojenny.

W grudniu 1981 roku, w odpowiedzi na rosnący opór społeczny, władze PRL wprowadziły stan wojenny. Tysiące ludzi zostało aresztowanych, wiele osób zginęło, a całe społeczeństwo zostało poddane represjom. Była to desperacka próba powstrzymania agonii komunistycznego reżimu.

Upadek – 17.09.1993 r.

Po czterdziestu latach sowieckiej dominacji, Polska odzyskała pełną suwerenność. Wycofanie wojsk radzieckich w 1993 roku symbolizowało koniec "Imperium Zła" i otworzyło drogę do pełnej niezależności i integracji z Zachodem. 17.09.1993 - ostatni radziecki żołnierz opuścił terytorium Polski.

Ruski Mir – Gruzja, Ukraina.

Nawet po upadku ZSRR, Rosja nie zrezygnowała z prób odbudowy swojego wpływu na byłych sojuszników. Agresja w Gruzji w 2008 roku, a potem aneksja Krymu w 2014 i konflikt we wschodniej Ukrainie pokazały, że duch "ruskiego miru" nadal jest żywy. Te wydarzenia przypominają o ciągłej niebezpiecznej polityce Kremla. Przykładem niech będzie trwająca wojna na Ukrainie i bezwzględne barbarzyńskie zachowania rosyjskiego agresora.
Następna
plansza
Soviets Go Home
SKRÓT.
Polska w XX wieku przeszła burzliwą historię, będąc często pomiędzy młotem a kowadłem dwóch potęg: nazistowskich Niemiec i komunistycznej Rosji. Ta wystawa opowiada o agresywnej polityce rosyjskiej wobec Polski - od chwili wkroczenia wojsk
sowieckich w 1939 roku, aż do ich ostatecznego wycofania w 1993 roku.


SHORT.
Poland went through a turbulent history in the 20th century, often being between a rock and a hard place of two powers: Nazi Germany and Communist Russia. This exhibition tells the story of Russia's aggressive policy towards Poland - from the moment Soviet troops entered in 1939 until their final withdrawal in 1993.