image

O WYSTAWIE: SOVIETS GO HOME!

w XX wieku przeszła burzliwą historię, będąc często pomiędzy młotem a kowadłem dwóch potęg: nazistowskich Niemiec i komunistycznej Rosji. Ta wystawa opowiada o agresywnej polityce rosyjskiej wobec Polski - od chwili wkroczenia wojsk sowieckich w 1939 roku, aż do ich ostatecznego wycofania w 1993 roku.

Znajdziemy tutaj tragiczne opowieści o zdradzie i agresji, kiedy Polska stała się ofiarą tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, łącząc się z walką przeciwko dwóm wrogim potęgom. Relacje o brutalnych deportacjach na Syberię, gdzie setki tysięcy Polaków zmuszono do ciężkiej pracy w obozach katorżniczej pracy, stoją obok opowieści o masakrze w Katyniu, gdzie NKWD wymordowało ponad 22 000 polskich oficerów.

Przez cały okres po II wojnie światowej Polska była pod panowaniem sowieckiej Rosji, zdominowana przez marionetkowy rząd PKWN, podczas gdy prawdziwi przywódcy Polski byli aresztowani, torturowani i mordowani w pokazowych procesach. Wszystko to, by przygnieść ducha narodu, który nieustannie opierał się represjom.

Nie można pominąć mrocznych lat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL), w których naród zmagał się z głęboką biedą, korupcją. Brutalność i przemoc były narzędziami, za pomocą których komuniści utrzymywali kontrolę nad Polską, zmuszając jednocześnie opinię publiczną całego zachodniego świata do zastanowienia się nad skutkami wojny atomowej, która mogłaby wybuchnąć w regionie.

Mimo tych represji, Polska nie uległa. Opór, reprezentowany przez postać ks. Jerzego Popiełuszki i Solidarność, doprowadził do upadku reżimu komunistycznego i wycofania wojsk rosyjskich. Wreszcie Polska stała się suwerennym państwem, chociaż cień Rosji nadal kładzie się na innych krajach, takich jak Gruzja czy Ukraina.

Zapraszamy do świadectwa walki, wytrwałości i ducha Polski w obliczu przeciwności, którym dziś stawić czoło musi cały cywilizowany świat. Rozwiązanie jest tylko jedno: Soviets go home !

Soviets Go Home
SKRÓT.
Polska w XX wieku przeszła burzliwą historię, będąc często pomiędzy młotem a kowadłem dwóch potęg: nazistowskich Niemiec i komunistycznej Rosji. Ta wystawa opowiada o agresywnej polityce rosyjskiej wobec Polski - od chwili wkroczenia wojsk
sowieckich w 1939 roku, aż do ich ostatecznego wycofania w 1993 roku.


SHORT.
Poland went through a turbulent history in the 20th century, often being between a rock and a hard place of two powers: Nazi Germany and Communist Russia. This exhibition tells the story of Russia's aggressive policy towards Poland - from the moment Soviet troops entered in 1939 until their final withdrawal in 1993.