image
Wystawa
historyczna

Soviets 
Go 
Home  

Soviets Go Home
SKRÓT.
Polska w XX wieku przeszła burzliwą historię, będąc często pomiędzy młotem a kowadłem dwóch potęg: nazistowskich Niemiec i komunistycznej Rosji. Ta wystawa opowiada o agresywnej polityce rosyjskiej wobec Polski - od chwili wkroczenia wojsk
sowieckich w 1939 roku, aż do ich ostatecznego wycofania w 1993 roku.


SHORT.
Poland went through a turbulent history in the 20th century, often being between a rock and a hard place of two powers: Nazi Germany and Communist Russia. This exhibition tells the story of Russia's aggressive policy towards Poland - from the moment Soviet troops entered in 1939 until their final withdrawal in 1993.